środę 12 czerwca o godz. 16:30 odbędzie się wspólna próba wszystkich chórzystów.
Podczas zajęć planowane jest wyjście uczniów pod opieką nauczycieli do pobliskiego kościoła oo. salezjanów oraz Parku Oruńskiego. Ma to związek z występem chóru podczas mszy w niedzielę 16 czerwca o godz.12:30 i na Festynie Oruńskim po mszy. Koniec próby o g.18.00. 
Prosimy o obecność uczniów na próbie!