Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019:

16 kwietnia 2019 roku

29 kwietnia 2019 roku

30 kwietnia 2019 roku

2 maja 2019 roku

14 maja 2019 roku