HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

PSM I st. w I semestrze 2018/2019

D a t a

WYDARZENIE

PAŹDZIERNIK

12 X 2018

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony z Pasowaniem Uczniów

Klas Pierwszych

23 X 2018

Wieczór z Muzyką Fortepianową

23 X 2018

Koncert Klasowy Klasy Wiolonczeli mgr M.Bellwon

26 X 2018

Międzyszkolny Konkurs Solfeżowy – czytanie a’vista dla uczniów

klas 5,6 c. 6-letniego i III, IV c.4-letniego - Gdynia

LISTOPAD

09 XI 2018

Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

15 XI 2018

Eliminacje do Konkursu Fortepianowego

20 XI 2018

Koncert Klasowy Klasy Wiolonczeli mgr M.Bellwon

20 XI 2018

Wieczór z Muzyką Fortepianową

26 XI 2018

Eliminacje do przesłuchań CEA – 6 kl. fortepianu

27 XI 2018

Eliminacje do Dziecięcych Imaginacji - fortepian

27 XI 2018

Koncert Klasowy klasy gitary mgr J. Bellwona

27 XI 2018

Koncert Klasowy klasy gitary mgr A. Pasternaka

GRUDZIEŃ

2018

Koncert świąteczny dla dzieci w wieku przedszkolnym

04 XII 2018

Koncert uczniów kl. 6 fortepianu

04 XII 2018

Koncert uczniów klasy fortepianu wytypowanych na konkurs

2018

Konkurs plastyczny – „Ozdoba świąteczna z motywem muzycznym”

10 - 12 XII 2018

Próby przed konkursem „Dziecięce Imaginacje” dla uczestników spoza szkoły

12 XII 2018

Konkurs „Dziecięce Imaginacje”

14 XII 2018

Koncert półroczny klasy 2 i 3 fortepianu

17 XII 2018

Koncert półroczny klasy 4 i 5 fortepianu

18 XII 2018

Koncert półroczny klasy fletu mgr J.Wnęk

18 XII 2018

Koncert półroczny klasy gitary mgr J.Bellwona

19 XII 2018

Koncert półroczny klasy gitary mgr A.Pasternaka

20 XII 2018

Sprawdzian półroczny klasy skrzypiec i wiolonczeli

STYCZEŃ

14 I 2019

Przesłuchania techniczne kl. 4, 5 c. 6- letniego, II, III c. 4-letniego fortepianu

14 I 2019

Koncert półroczny klasy perkusji mgr L.Romanowskiej

15 I 2019

Przesłuchania techniczne kl. 2, 3 c. 6- letniego fortepianu

16 I 2019

Sprawdzian umiejętności technicznych klas instrumentów dętych

17 I 2019

Sprawdzian umiejętności technicznych klas gitary

17 I 2019

Koncert półroczny klasy fletu mgr O.Saładziak

17 I 2019

Koncert półroczny klasy klarnetu mgr D.Dudy

18 I 2019

Koncerty klasowe klas fortepianu

21 I 2019

Koncert Klas Pierwszych Działu instrumentów dętych i perkusji

22 I 2019

Wywiadówka i Koncert Kolęd

24 I 2019

Zabawa Choinkowa

27 I 2019

Międzyszkolne Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów teoretycznych ”Praca z tablicą multimedialną w szkole muzycznej”