Zapraszamy do udziału w  XIV MAKROREGIONALNYM FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

 w dniu 16 kwietnia (wtorek) 2019 r.