Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

30 kwietnia 2021 roku

4 maja 2021 roku

4 czerwca 2021 roku