Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

11 grudnia 2019 roku

2 stycznia 2020 roku

3 stycznia 2020 roku

28 kwietnia 2020 roku

15 maja 2020 roku

12 czerwca 2020 roku