W związku z przedłużającą się nieobecnością pani Emilii Wawrzusiszyn od dnia 8 stycznia do ferii zimowych zajecia teorii z cyklu czteroletnim będą odbywały się według zmienionego planu.

Klasa pierwsza ma zastępstwo z panią Mariolą Nadolską-Dudziak od dnia 15 stycznia 2019 r.

  Pozostałe klasy zastępuje pani Maria Datta od dnia 8 stycznia 2019 r.