Aby zapisać dziecko do szkoły prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. Link znajduje się poniżej. Formularz dostępny będzie do 31 maja 2019r. 

Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły.

  • Po wypelnieniu formularza na wskazany adres mailowy otrzymają Państwo uzupełniony wniosek, który należy podpisać i dostarczyć do szkoły do dnia 4 czerwca 2019. (prosimy o sprawdzenie folderu spam i folderu powiadomienia)

  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

  • W dniach 31 maja i 3 czerwca odbęda się zajęcia przygotowujące dla kandydatów

  • W dniu 5 czerwca odbędzie się badanie zdolności muzycznych kandydatów.W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym zgłoszeniu może zostać wyznaczony inny termin. Szczegółowy harmongram przesłuchań będzie dostępny na stronie 3 czerwca.

  • Do dnia 12 czerwca na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik przesłuchań i zakwalifikowali się do nauki w szkole muzycznej.

  • Do dnia 5 sierpnia  na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów, którzy zostali przyjęci do szkoły.