Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 została zakończona. Zapraszamy do wypełnienia formularza na kolejny rok szkolny.

Formularz będzie dostępny na stronie  od 1 marca 2020 roku.

Aby zapisać dziecko do szkoły prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.  Formularz dostępny będzie od 1 marca 2020r. 

  • Po wypelnieniu formularza na wskazany adres mailowy otrzymają Państwo uzupełniony wniosek, który należy podpisać i dostarczyć do szkoły do dnia 1 czerwca 2020. (prosimy o sprawdzenie folderu spam i folderu powiadomienia)

  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

  • W dniach 1 i 2 czerwca 2020 odbęda się zajęcia przygotowujące dla kandydatów

  • W dniu 3 czerwca odbędzie się badanie zdolności muzycznych kandydatów.W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym zgłoszeniu może zostać wyznaczony inny termin. Szczegółowy harmongram przesłuchań będzie dostępny na stronie 3 czerwca.

  • Do dnia 10 czerwca na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik przesłuchań i zakwalifikowali się do nauki w szkole muzycznej.

  • Do dnia 5 sierpnia  na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów, którzy zostali przyjęci do szkoły.