Aby zapisać dziecko do szkoły na rok szkolny 2020/2021  prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.  

 

Formularz zgłoszenia

  • Po wypelnieniu formularza na wskazany adres mailowy otrzymają Państwo uzupełniony wniosek, który należy podpisać i dostarczyć do szkoły do dnia 2 czerwca 2020. (prosimy o sprawdzenie folderu spam i folderu powiadomienia)

  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

  • W dniach 1 i 2 czerwca 2020 odbęda się zajęcia przygotowujące dla kandydatów

  • W dniu 3 czerwca odbędzie się badanie zdolności muzycznych kandydatów.W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym zgłoszeniu może zostać wyznaczony inny termin. Szczegółowy harmongram przesłuchań będzie dostępny na stronie.

  • Do dnia 10 czerwca na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik przesłuchań i zakwalifikowali się do nauki w szkole muzycznej.

  • Do dnia 5 sierpnia  na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów, którzy zostali przyjęci do szkoły.