Lista przyjętych została wywieszona w szkole. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji i zwolnienia miejsca przez ucznia szkoły.