Zapraszamy do udziału w XXI Makroregionalnym Oruńskim Konkursie Skrzypcowym

 w dniu 14 maja (wtorek) 2019 r.

Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 9 maja 2019.

Formularz zgłoszenia

Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do 7 maja 2019 r.

na konto Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

im. H. Wieniawskiego w Gdańsku ul. Gościnna 4

Nr konta 83 1320 1120 2448 2888 2000 0001 Bank Pocztowy o/o Gdańsk

Tytuł wpłaty: Oruński Konkurs skrzypcowy, nazwisko ucznia

W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi.