Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gdańsku  gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej PSM I st.  jest ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

Zajęcia w szkole są bezpłatne i odbywają się w systemie popołudniowym.

Okres nauki trwa 6 lub 4 lata, w zależności od wieku kandydata.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
–      
instrumenty strunowe              (skrzypce, wiolonczela, gitara)
–      
instrumenty klawiszowe           (fortepian, akordeon)
–      
instrumenty dęte drewniane    (flet poprzeczny, klarnet)
–      
instrumenty perkusyjne          

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 latKandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
–      
instrumenty strunowe              (wiolonczela, gitara)
–      
instrumenty klawiszowe          (akordeon, fortepian)
–      
instrumenty dęte drewniane    (flet poprzeczny, klarnet,saksofon)
–      
instrumenty perkusyjne          

Decyzję o przydziale kandydata do danego cyklu podejmuje Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor Szkoły.

Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Dyrektor Szkoły ustala szkolny plan nauczania dla poszczególnych klas. Zajęcia z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego prowadzone są indywidualnie.  Zajęcia teoretyczne i chór odbywają się w grupie.

Szkoła organizuje bezpłatne zajęcia dla kandydatów, przygotowujące do badania przydatności.

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu.
Liczba miejsc na poszczególne instrumenty jest zróżnicowana i ograniczona oraz zależy od organizacji roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy !!!