Rada rodziców jest organem wpierającym działalność naszej szkoły we wszystkich sprawach dotyczących procesu dydaktycznego i wychowawczego.

Rada rodziców gromadzi fundusze na rachunku bankowym:

83 1320 1120 2448 2888 2000 0001

Ustalona przez rodziców kwota darowizny wynosi 50 zł miesięcznie. Prosimy w miarę możliwości o regularne dokonywanie wpłat.

Poniżej można zapoznać się z informacją w jaki sposób były rozdysponowane środki finasowe w roku szkolnym 2017/2018