Zapraszamy do udziału w  XIV MAKROREGIONALNYM FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

 w dniu 16 kwietnia (wtorek) 2019 r.

Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 9 kwietnia 2019.

Upłynął termin składania zgłoszeń. Formularz jest nieaktywny. Zapraszamy za rok.

Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do 10.04.2019 

na konto Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

im. H. Wieniawskiego w Gdańsku ul. Gościnna 4

Nr konta 83 1320 1120 2448 2888 2000 0001 Bank Pocztowy o/o Gdańsk

Tytuł wpłaty: Forum wiolonczelowe, nazwisko ucznia

W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi.