Duet werblowy - dyplomanci Juliusz Machel oraz Mikołaj Robak z klasy p. Lidii Romanowskiej - żegnają szkołę z mocnym akcentem :)