Informacje o zajęciach grupowych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór i orkiestra) w roku szkolnym 2022/23 znajdują się w zakładce: plan zajęć teoretycznych.