Zajęcia chóru odbywają się na auli szkoły w godzinach:

Grupa A - 15.40-16.40 

Grupa B - 16.50-17.50

Orkiestra - 18.00-19.30

Uwaga uczniowie klas 5,6 cyklu 6-letniego i klas 3,4 cyklu 4-letniego obowiązkowo uczestniczą w zajęciach fortepianu dodatkowego ( nie dotyczy uczniów klas fortepianu). Zajęcia prowadzi mgr Tatiana Adamkowicz. Proszę zglaszać się z nauczycielem w celu ustalenia planu w środę, czwartek ponedzialek i wtorek w godzinach 15.00-17.00.