Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gdańsku im. H.Wieniawskiego istnieje od 1947 roku i przez cały czas swojej działalności znacząco spełnia misję propagatora sztuki w Gdańsku-Oruni. Osiągnięcia szkoły zostały nagrodzone przyznaniem prestiżowego Medalu 1000-lecia Gdańska (w 1997 roku, z okazji 50 – lecia istnienia). Przyznano jej wiele nagród i odznaczeń m. in. Odznakę Gryfa Pomorskiego, Medale Wojewody Pomorskiego Sint sua premia laudi, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Nagrody i Listy Gratulacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. W grudniu 2017 roku szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia.

Obecnie do szkoły uczęszcza 160 uczniów. Swoją wiedzę muzyczną oraz doświadczenie przekazuje im 21 pedagogów. Uczniowie nasi mogą gruntownie rozwinąć swoje uzdolnienia muzyczne, aby dalej kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia. Nauczanie prowadzone jest w oparciu o cykl 6-cio i 4-letni. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy I jest ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu imprezach o charakterze konkursów, festiwali oraz przesłuchań organizowanych w regionie pomorskim i na terenie całej Polski. W szkole działa chór oraz zespoły kameralne.
Od roku 1997 jesteśmy organizatorami regionalnego Oruńskiego Konkursu Skrzypcowego dla uczniów klas 3 i 4 (od roku 2008 również klas 5 i 6), oraz Forum Młodych Wiolonczelistów (od 2005 roku). Poza tym organizujemy seminaria gitarowe oraz inne wewnątrzszkolne i regionalne szkolenia nauczycieli.

Szkoła wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego włącza się w edukację kulturalną poprzez organizowanie koncertów. Współpracuje m.in. z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Gdańsku, Akademią Muzyczną, Akademią Medyczną, Szkołami Podstawowymi (w celach rekrutacji) jak i również z instytucjami Kościelnymi. Włącza się także w obchody ważnych rocznic muzycznych.