Zajęcia teoretyczne odbywaja się 2 razy w tygodniu.

Uczniowie klas 4-6 cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas II-IV cyklu 4-letniego zobowiązani są uczęszczać na zajęcia chóru lub orkiestry. Zajęcia odbwają się w środy według następującego planu:

chór grupa A      15.30 - 17.00

chór grupa B      16.15- 17.45

orkiestra           18.00- 19.30