Zajęcia teoretyczne odbywaja się 2 razy w tygodniu.

Uczniowie klas 4-6 cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas II-IV cyklu 4-letniego zobowiązani są uczęszczać na zajęcia chóru lub orkiestry. Zajęcia odbwają się w środy według następującego planu:

chór grupa A      15.40 - 16.40

chór grupa B      16.50- 17.50

orkiestra           18.00- 19.30

Uczniowie klas 5-6 cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas III-IV cyklu 4-letniego zobowiązani są uczęszczać na zajęcia fortepianu dodatkowego. Zajęcia prowadzi mgr Tatiana Adamkowicz. Proszę zgłaszać się do nauczyciela w celu ustalenia planu codziennie oprócz piątku w godzinach 15-17.