Zajęcia teoretyczne odbywaja się 2 razy w tygodniu.

Uczniowie klas 4-6 cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas II-IV cyklu 4-letniego zobowiązani są uczęszczać na zajęcia chóru. Zajęcia prowadzi mgr Marek Rogalski.

środy - aula szkoły

grupa A: 15.30-17.00

grupa B: 17.10-18.40

Uczniowie klas 5-6 cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas III-IV cyklu 4-letniego zobowiązani są uczęszczać na zajęcia fortepianu dodatkowego. Zajęcia prowadzi mgr Marlena Neć oraz mgr Emilia Wawrzusiszyn. Prosimy zgłaszać się do nauczyciela w celu ustalenia planu.