Lista osób zakwalifikowanych do szkoły muzycznej na rok 2021/2022 zostanie wywieszona w szkole oraz opublikowana na stronie szkoły do dnia 18 czerwca. 

Zakwalifikowanie do szkoły nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły  na wybrany instrument.

Lista osób przyjętych będzie opublikowana do 1 lipca 2020  r.