Lista osób zakwalifikowanych do szkoły muzycznej na rok 2020/2021 zostanie wywieszona w szkole do dnia 30 czerwca. 

 Kandydaci zostaną poinformawni drogą mailową o wynikach rekrutacji.

Zakwalifikowanie do szkoły nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły  na wybrany instrument. Lista osób przyjętych bedzie opublikowana do 10 sierpnia 2020 r.