Informacje o Studiu Artystycznym

 • POWSTANIE

STUDIO ARTYSTYCZNE powstało dnia 01.09.1999 r. za zgodą Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gdańsku-Oruni na wniosek nauczyciela rytmiki i kształcenia słuchu M. Nadolskiej-Dudziak (podstawa prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ew. 42466 wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni)

 • CELE STUDIA ARTYSTYCZNEGO

Nadrzędnym celem STUDIA ARTYSTYCZNEGO jest przygotowanie dzieci najmłodszych do dalszego kształcenia w szkole muzycznej poprzez:

 • zapoznanie uczniów z ofertą szkoły (uczestniczenie w audycjach mających na celu prezentację poszczególnych instrumentów znajdujących się w szkole)
 • rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych (ćwiczenia emisyjne, słuchowo – głosowe, słuchowo – ruchowe w oparciu o materiał poznanych piosenek)
 • rozbudzanie zamiłowania do muzyki (aktywne słuchanie)
 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu notacji muzycznej.

Zajęcia STUDIA ARTYSTYCZNEGO odbywają się raz w tygodniu (jedna jednostka lekcyjna), zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, adresowane są dla dzieci 5-7– letnich. W ramach STUDIA ARTYSTYCZNEGO realizowany jest program autorski.
Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują pamiątkowy dyplom, nagrody oraz przystępują do egzaminu wstępnego w szkole muzycznej I st.

 • OPIEKUN STUDIA ARTYSTYCZNEGO

Opiekunem Studia Artystycznego jest mgr M. Nadolska-Dudziak, nauczyciel dyplomowany, absolwentka:
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
− Wydział Wychowania Muzycznego i Rytmiki
− Podyplomowe Studia w zakresie Logorytmiki
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdyni
− Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą

Przykładowe ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

WRZESIEŃ

 1. Dzień dobry panie fortepianie, zapoznanie się z budową instrumentu w oparciu o książkę L. Bajkowskiej „Bajka o Piosence i nutkach”. Nauka piosenki…
 2. Kraina dźwięków wysokich i niskich w oparciu o bajkę L. Bajkowskiej , uwrażliwienie na parametry muzyczne (przykłady z literatury muzycznej). Powtórzenie piosenki – ćwiczenia.
 3. Gdzie mieszkają nutki? Klucz wiolinowy – pisownia. Kontynuacja ćwiczeń słuchowych polegających na określeniu wysokości dźwięku (wysoki, niski)
 4. Zegar muzyczny – przerwa w muzyce, świadome zatrzymanie ruchu, akcent metryczny (wykorzystanie rekwizytów w ćwiczeniach ruchowych)

PAŹDZIERNIK

 1. RYTM. Nauka gry na bębenku, realizacja prostych tematów rytmicznych.
 2. Rodzina instrumentów perkusyjnych (audycja w klasie instrumentów perkusyjnych)
 3. Wykonanie prostych instrumentów perkusyjnych, wykorzystanie w tworzeniu własnych tematów rytmicznych.
 4. Nastrój w muzyce – poznanie oraz wykorzystanie instr. perkusyjnych do ilustracji zjawisk przyrody np: deszcz, burza…