Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 zakończona. Zapraszamy za rok.

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy złożyć podpisany formularz zgloszenia, deklarację RODO (dokument zostanie wyslany na podany przy rejestracji adres mailowy)oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.

Kandydaci, którzy wypełnią zgłoszenie do klasy programowo wyższej zdają egzamin kwalifikacyjny z instrumentu oraz z teorii. Zakres zagadnień wymaganych do poszczególnych klas z przedmiotów teoretycznych znajduje się w załączniku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z części teoretycznej jest pozytywna weryfikacja umiejętności praktycznych przez nauczycieli instrumenu głównego.