Aby zapisać dziecko do szkoły na rok szkolny 2022/2023 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.  

Formularz zgłoszenia do szkoły na rok 2022/2023

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy złożyć podpisany formularz zgloszenia, deklarację RODO (dokument zostanie wyslany na podany przy rejestracji adres mailowy)oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.