Aby zapisać dziecko do szkoły na rok szkolny 2021/2022 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.  

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 zostały zakończone.Zapraszamy za rok.

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy złożyć podpisany formularz zgloszenia, deklarację RODO (dokument zostanie wyslany na podany przy rejestracji adres mailowy)oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.