Aby zapisać dziecko do szkoły na rok szkolny 2021/2022 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.  

Formularz zgłoszenia do PSM I st w Gdańsku