Rada Rodziców jest organem wpierającym działalność naszej szkoły we wszystkich sprawach dotyczących procesu dydaktycznego i wychowawczego.

Rada rodziców gromadzi fundusze na rachunku bankowym Stowarzyszenia Przyjaciól Rady Rodziców przy PSM I st w Gdańsku ,,Wieniawski"

Ustalona na zebraniu rodziców kwota darowizny wynosil 50 zł miesięcznie (drugie i kolejne dziecko 25 zł).

Nr konta Stowarzyszenia Przyjaciół Rady Rodziców ,,Wieniawski”

55 1090 1098 0000 0001 4683 9222   - darowizna na Radę Rodziców

Uwaga!

Rodziców uczniów wypożyczjących instrument prosimy o wpłacanie w formie darowizny kwoty 30 zl na fundusz instrumentalny. Środki zgromadzone wykorzystane zostaną na bieżące naprawy i konserwację instrumentów oraz na wspomożenie szkoły w zakupie nowych instrumentów.

Nr konta Stowarzyszenia Przyjaciół Rady Rodziców ,,Wieniawski” (fundusz instrumentalny)

52 1090 1098 0000 0001 4683 9858      - darowizna na fundusz instrumentalny