Rada rodziców jest organem wpierającym działalność naszej szkoły we wszystkich sprawach dotyczących procesu dydaktycznego i wychowawczego.

Rada rodziców gromadzi fundusze na rachunku bankowym:

83 1320 1120 2448 2888 2000 0001

Ustalona przez rodziców kwota darowizny wynosi 50 zł miesięcznie (drugie i kolejne dziecko 25 zł).

Prosimy w miarę możliwości o regularne dokonywanie wpłat. 

Uwaga!

Dobrowolną opłatę za wypożyczenie instrumentu w wysokości 20 zł miesięcznie prosimy wpłacać na konto szkoły, a nie jak dotychczas na konto Rady Rodziców.

nr konta:

18 1240 1268 1111 0010 3856 6104

Opłaty nie są obligatoryjne. W przypadku braku możliwości finansowych instrument można wypożyczyć bez opłat. Środki zgromadzone na koncie są przeznaczone wyłącznie na naprawę i kupno nowych instrumentów.

pliki do pobrania