Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Henryka Wieniawskiego