Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gdańsku  gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.
Zajęcia w szkole są bezpłatne i odbywają się w systemie popołudniowym.
Okres nauki trwa 6 lub 4 lata, w zależności od wieku kandydata.
 • Do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10. Naukę w szkole może także rozpocząć również dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i rozpoczyna naukę w klasie I szkoły podstawowej i posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Do klasy pierwszej cyklu czteroletniego, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat
Decyzję o przydziale kandydata do danego cyklu podejmuje Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor Szkoły.
Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
 • skrzypce (przyjmujemy dzieci do dziesiątego roku życia)
 • wiolonczela
 • gitara
 • fortepian (w przypadku uzyskania podobnych wyników w rekrutacji pierszeństwo mają dzieci młodsze - poniżej 10 lat)
 • akordeon
 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • trąbka
 • saksofon
 • instrumenty perkusyjne          
Zajęcia z instrumentu prowadzone są indywidualnie 2 razy w tygodniu. Zajęcia teoretyczne i chór odbywają się w grupach.
Zgłoszenia przyjmujemy od 11 marca poprzez formularz, ktory bedzie udostępniony na stronie szkoły.
W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu.

Liczba miejsc na poszczególne instrumenty jest zróżnicowana i zależy od organizacji roku szkolnego.

W zalączniku umieszczony jest regulamin rekrutacji.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o naszej szkole: Link do filmu

Serdecznie zapraszamy !!!

pliki do pobrania