Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gdańsku  gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej PSM I st.  jest ukończenie danym roku 7 lat i nie przekroczenie 16 roku życia. Naukę w szkole może także rozpocząć również dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i rozpoczyna naukę w klasie I szkoły podstawowej i posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia w szkole są bezpłatne i odbywają się w systemie popołudniowym.

Okres nauki trwa 6 lub 4 lata, w zależności od wieku kandydata.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
–      
instrumenty strunowe              (skrzypce, wiolonczela, gitara)
–      
instrumenty klawiszowe           (fortepian, akordeon)
–      
instrumenty dęte                     (flet poprzeczny, klarnet,trąbka)
–      
instrumenty perkusyjne          

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 latKandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:
–      
instrumenty strunowe              (wiolonczela, gitara)
–      
instrumenty klawiszowe          (akordeon, fortepian)
–      
instrumenty dęte                   (flet poprzeczny, klarnet,saksofon, trąbka)
–      
instrumenty perkusyjne          

Decyzję o przydziale kandydata do danego cyklu podejmuje Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor Szkoły.

Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Dyrektor Szkoły ustala szkolny plan nauczania dla poszczególnych klas. Zajęcia z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego prowadzone są indywidualnie.  Zajęcia teoretyczne i chór odbywają się w grupie.

Szkoła organizuje bezpłatne zajęcia dla kandydatów, przygotowujące do badania przydatności.

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu.
Liczba miejsc na poszczególne instrumenty jest zróżnicowana i ograniczona oraz zależy od organizacji roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy !!!