Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego, ul. Gościnna 4, 80-032 Gdańsk. Za kontakt odpowiedzialny jest nasz Inspektor Ochrony Danych: rzaniecki.odo@o2.pl. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie: przepisów prawa oświatowego, wyrażonej  dobrowolnej zgody oraz zawartej umowy. Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (archiwizowanie), a zgody dobrowolne do zakończenia edukacji w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dbamy o to, aby Państwa dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia/wiek, dane adresowe, płeć, pesel.

 

Przysługuje Państwu:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. c) prawo do usunięcia danych;
  4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
  6. f) prawo do przenoszenia danych:
  7. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
  8. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rzaniecki.odo@o2.pl