Uczniowie klas 5-6 cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas III-IV cyklu 4-letniego zobowiązani są uczęszczać na zajęcia fortepianu dodatkowego. Zajęcia prowadzi mgr Tatiana Adamkowicz. Proszę zgłaszać się do nauczyciela w celu ustalenia planu (codziennie oprócz piątku w godzinach 15-17) sala nr 4.