PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GDAŃSKU-ORUNI

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTANIA NUT GŁOSEM

 1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gdańsku-Oruni
 2. Cele Konkursu:

a) zwrócenie uwagi na uczniów o dużych predyspozycjach słuchowych i wokalnych,
b) rozbudzenie motywacji uczniów do rozwijania umiejętności z zakresu czytania nut głosem,
c) rozwijanie zainteresowania uczniów przedmiotem kształcenie słuchu,
d) rozbudzenie potrzeby rywalizacji uczniów,
e) motywowanie uczniów do zaangażowania i samodzielnej pracy,

 1. Warunki uczestnictwa:
  a) Konkurs jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas dyplomowych.
  b) Nagranie w wersji video należy wysłać na adres konkurs.smorunia@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia.
  c) Program obowiązkowy jest dwugłosowym utworem w tonacji d-moll (Kleine gavotte). Należy go wykonać śpiewając nazwami literowymi jeden z wybranych głosów, przy jednoczesnym graniu na pianinie drugiego głosu.
 2. Jury oceniać będzie:
  a) poprawną intonację i emisję głosu,
  b) poprawność melodyczno-rytmiczną wykonywanego utworu,
  c) interpretację muzyczną wykonywanego utworu (frazowanie, dynamikę, artykulację, tempo, etc.)
 3. Organizacja konkursu:
  a) Konkurs jest jednoetapowy,
  b) W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas dyplomowych.
 4.  Jury Konkursowe wyłoni laureatów po przesłuchaniu wszystkich nagrań.        

              Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 14 maja.

 1. Dyplomy i nagrody przewidziane są dla laureatów konkursu.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.