Jury w składzie: dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor (przewodnicząca), Rafał Błaszczyk, Alicja Dragan, Jolanta Janczak, Michał Kot, Maria Murawa-Fraska, dr hab. Jan Romanowski oraz Kamila Wiśniewska-Czaja wysłuchali 418 nagrań nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasiatów, który odbył się w ramach piątej edycji Festiwalu PRESTO.

Adrianna Wilga otrzymała tytuł LAUREATA, który jest najwyższym regulaminowym laurem.

Łucja Narazińska otrzymała tytuł LAUREATA oraz pozaregulaminowy tytuł OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNEJ KONKURSU.

Aleksandra Makulska otrzymała WYRÓŻNIENIE.

Serdecznie gratulujemy uczennicom, nauczycielce przygotowującej klasę skrzypiec - p. Beacie Wojtowicz-Rodak oraz niezastąpionej akompaniatorce - p. Monice Madej-Strukiel!