W dniu 10 stycznia nasi uczniowie uświetnili spotkanie noworoczne w siedzibie Towarzystwa Polska- Niemcy. Wystąpiły Gerda Reiss - wiolonczela, Malwina Kozłowska - klarnet oraz Dominika Kwiatkowska - skrzypce. Na zdjęciach nasi uczniowie w obecności konsula generalnego pani Cornelii Pieper, zastępcy prezydenta do spraw komunalnych pana Piotra Grzelaka oraz Anny Misztal - Prezesa Towarzystwa Polska- Niemcy.