Jury w składzie dr Aleksandra Kowalik-Burdzy - przewodnicząca, dr hab. Elżbieta Pasierowska oraz mgr Alina Stawicka oceniły uczestników konkursu. Ogłoszenie wyników pod linkiem:

Ogłoszenie wyników XII konkursu Dziecięce Imaginacje