Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w konkursie plastycznym pt. "Nasz Wieniawski". Pracę plastyczną dotyczącą Patrona naszej szkoły, wykonaną dowolną techniką, w formacie A3, należy przekazać do nauczycieli teorii (p. Marioli Nadolskiej-Dudziak lub p. Emilii Wawrzusiszyn) do dnia 30 listopada.