Lista przyjętych została wywieszona w szkole. prosimy o zapoznanie się z wynikami rekrutacji.Osoby z listy rezerwowej mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji i zwolnienia miejsca przez ucznia szkoły.