W dniu 20 maja 2021r. odbyła się kolejna edycja Oruńskiego Konkursu Skrzypcowego. Adrianna Wilga uzyskała IV miejsce w grupie I, Łucja Narazińska otrzymała wyróżnienie w grupie II, a Aleksandra Makulska również wyróżnienie - w grupie III. Adriannie, Łucji oraz Aleksandrze towarzyszyła prz fortepianie p. Monika Madej-Strukiel.
Serdecznie gratulujemy uczennicom i pracującej z nimi w klasie skrzypiec nauczycielce - p. Beacie Wojtowicz-Rodak!