Plan zajęć teoretycznych po powrocie do szkoły pozostaje bez zmian. Plany zajęć indywidualnych proszę skorygować z nauczycielami poszczególnych instrumentów.