Rozpoczęcie roku dla uczniów klas pierwszych szkoły muzycznej odbędzie się na auli szkoły według następującego harmonogramu:

Klasa I cykl 6- letni godz. 17.00 

Klasa I cykl 4- letni godz. 18.00

Ze względu na ograniczenia sanitarne na spotkanie zapraszamy tylko jednego rodzica z dzieckiem. 

Uczniowie klas starszych w tym dniu nie przychodzą do szkoły. Prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielem instrumentu w celu ustalenia planu. 

Plan zajęć teoretycznych znajduje się w zakładce dydaktyka.

Plan zajęć teoretycznych