Nasi uczniowie  Agata Gajdzis kl. IV c. 4 - letniego i Jan Grzybowski Kl. 6 c. 6 - letniego otrzymali  I nagrodę na XII World Open Online Music Competition w Belgradzie w kategorii IX ( ur. w 2007 roku ) . Wynik  ogłoszono 20 kwietnia. Uczniowie uczą się pod kierunkiem mgr Jerzego Bellwona.

Serdecznie gratulujemy!