Tutoring w naszej szkole - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego

W tym roku szkolnym wprowadzamy do oferty edukacyjnej naszej szkoły innowacyjną metodę pracy dydaktyczno-wychowawczej, tutoring.
 
Tutoring jest metodą zindywidualizowanej edukacji opierającej się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest procesem nakierowanym na indywidualny rozwój podopiecznego. Obejmuje wiedzę, umiejętności i postawy. Ideą tutoringu jest rozwijanie talentów poszczególnych uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, preferencji, cech psychofizycznych, pasji, słabości, w celu zwiększenia efektywności nauczania i wychowania.
Główne cele tutoringu:
1.wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności;
2.wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy i umiejętności;
3.budowanie osobistej ścieżki rozwoju 
Zajęcia mają charakter dobrowolny!
Zajęcia tutoringowe prowadzone są przez p.Tatianę Adamkowicz /nauczyciela fortepianu dodatkowego, tutora i coacha/.
Uczniów zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z p.Tatianą lub zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.
powrót do góry