Wszystkich uczniów pragnących zadbać o swój rozwój, rozpoznać swoje talenty i mocne strony, nauczyć się lepszej organizacji czasu, pokonać stres lub lepiej poznać samego siebie zapraszam na indywidualne spotkania w poniedziałki od 15.00-16.00 oraz piątki od 15.30-16.00
do sali nr 4.
Do zobaczenia! 
Tatiana Adamkowicz