21 czerwca 2022 zakończyliśmy zajęcia tutoringu, które po raz pierwszy pojawiły się w naszej szkole w minionym roku szkolnym.
Dziękuję rodzicom, uczniom i nauczycielom za zainteresowanie tą metodą pracy, a Jeremiemu, Frankowi, Kindze, Marysi, Martynie, Radkowi, Ulianie, Oldze, Natalii i Kindze za udział w zajęciach.
Spotkania z Wami były niezwykle inspirujące i dały mi wiele radości. Mam nadzieję,że poniesiecie dalej ideę tutoringu i będziecie jej ambasadorami w swoich środowiskach.
Życzę Wam dobrych wakacji i powodzenia na dalszych etapach kształcenia!

Tatiana Adamkowicz