Zgodnie z § 5 roporządzenia nasza szkoła pracuje wedlug dotychczasowych zasad z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 30 maja. Poniżej zamieszczamy link do rozporządzenia.

0d poniedziałku 31 maja wracamy do szkoły w trybie stacjonarnym !