Plan zajęć teoretycznych:

https://psm1s.edu.gdansk.pl/pl/page/dydaktyka/plan-zajec-teoretycznych-1

zmiana dotyczy  cyklu 4-letniego (w poniedzialek grupy rozpoczynają 15 minut wcześniej).

 grupy IVa cyklu 6 - letniego zmiana planu w czwartek!