* Organ prowadzący: Miasto Gdańsk

* Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ( przedstawiciel w regionie: Wizytator regionu pomorskiego )

* Dyrektor szkoły: Grzegorz Borsuk