Organizacja i sprawowane funkcje

            * charakter: szkoła publiczna

            * typ szkoły: artystyczna I stopnia  niedająca uprawnień zawodowych

            ( wyłącznie kształcenie artystyczne )

Przedmiot działania i kompetencje:

           * nauka gry na instrumentach w zindywidualizowanym systemie  kształcenia,

           * program nauczania oparty na Rozporządzeniu Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w spr. podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z dnia 6 września 2017 (Dz.U. poz.1793 )