Harmonogram pracy szkoły w II semestrze roku szkolnego 2019/20 znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie.