Lista pracowników administracji i obsługi

1

Ellert Karolina

sekretariat

2

Szwagrowska Danuta

administracja, kadry

3

Kowalczyk Anna

woźna

4

Walczak Tomasz

stroiciel

5

Pomaski Zbigniew

konserwator

6

Paryż Barbara

szatniarka

7

Chabros Małgorzata

sprzątaczka

8

Pomaska Jolanta

sprzątaczka