Ramowy harmonogram rekrutacji

Zgłaszanie kandydatów w terminie  1.03.2023- 07.06.2023. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez formularz rekrutacji.

Zajęcia przygotowujące odbędą się w dniach  12-13 czerwca 2023 r. w godzinach popoludniowych. Kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową o przydziale do konkretnej grupy. Podczas zajęć kandydaci mają możliwość zapoznania się rodzajem zadań, ktore są wymagane podczas badania przydatności.

Badanie zdolności muzycznych odbędzie się w dniu 14.06 2023  Badanie przydatności kandydata polega na ocenie jego uzdolnień muzycznych. Sprawdzany jest słuch wysokościowy, poczucie rytmu oraz pamięć muzyczna.

Ogłoszenie listy zakwalifikwanych do ksztalcenia w szkole muzycznej do 30.06.2023 Zakwalifikowanie do nauki nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia kandydata będzie zależna od wolnych miejsc na poszczególne instrumenty.

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoly do 15.07.2023 Na stronie szkoły oraz na drzwiach wejściowych podane zostaną nazwiska osób przyjętych oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej.

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy podpisać formularz zgloszenia wydrukowany w sekretariacie, deklarację RODO oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej.

Zapraszamy na Dzień otwarty szkoły w dniu 03 kwietnia  2023 r.

Koncert w auli szkoły odbędzie się o godz.17.00.

Przed i po koncercie można zwiedzać szkołę i porozmawiać z nauczycielami poszczególnych instrumentów.