Zajęcia przygotowujące do szkoły muzycznej odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2021 roku. Podczas zajęć kandydaci mają możliwość zapoznania się rodzajem zadań, ktore są wymagane podczas badania przydatności.