Marianna Zawada - tegoroczna dyplomantka w klasie fortepianu p. Pauliny Kuklińskiej - uzyskała tytuł wirtuoza, zajęła 1 miejsce w grupie VIII fortepianu na międzynarodowym konkursie 13th World Open Music Competition, który odbył się w czerwcu. Serdecznie gratulujemy!