Dodatkowe dni wolne od zajeć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 :

31.10.2022 - poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych

02.05.2023 – wtorek

04.05. 2023 – czwartek

05.05.2023 - piątek

09.06.2023 – piątek po Bożym Ciele