Dodatkowe dni wolne od zajeć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 :

12.11.2021 - piątek po 11 listopada

7.01.2022 – piątek po 6 stycznia

2.05. 2022 – poniedziałek przed 3 maja

20.05.2022- Oruński Konkurs Skrzypcowy

17.06.2021 – piątek po Bożym Ciele