szkoła powstała w 1947 r. jako spółdzielcza szkoła umuzykalniająca pod nazwą: "Kollegium Nauczycieli Muzyki" z siedzibą we Wrzeszczu i filią  w Orunii  ( w roku szk. 1948/49 szkoła    umuzykalniająca przeniosła się całkowicie do Oruni ),

* Departament Edukacji Kulturalnej potwierdza, że zarządzeniem z dnia 07 grudnia 1948r.      ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym MKiS nr 11 - 12 z           1948 r.  poz. 93 - utworzona została od    dnia 01 stycznia 1949 r. Państwowa     Niższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku,

Upaństwowienie szkoły na Oruni nastąpiło z dniem 19.VII.1950 r. pismem MKi S - Nr S. VI.- 25/22350 r.  (Jako filia na Oruni nie posiadała  własnego lokalu, lecz mieściła się w budynku szkoły podstawowej nr 9, na mocy umowy ustnej z P.M.R.N. w Gdańsku / Wydział Oświaty/ opiewającej do     końca roku szkolnego)

 * rok 1954 przyniósł pełne usamodzielnienie pod nazwą: " Państwowa Szkoła Muzyczna Nr 2    w Gdańsku "

 * w 1965 r. szkoła zachowując dotychczasowe założenia programowe i niezmienioną strukturęorganizacyjną przyjmuje nazwę: " Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia" a następnie w roku 1967 z okazji swojego 20 - lecia Ministerstwo Kultury i Sztuki nadaje jej nazwę " Państwowa   Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego "

* od 01 stycznia 1999 rgmina Gdańsk jako organ prowadzący szkołę; uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 15 marca 1999 r. w spr. wyrażenia woli przejęcia do prowadzenia Szkoły  Muzycznej I stopnia w Gdańsku, ul. Gościnna 4