Zasady funkcjonowania szkoły( godziny pracy, sposób przyjmowania i załatwiania spraw )

            * zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych:  13.00 - 20.00.

            *  Godziny zajęć dostosowywane indywidualnie do każdego ucznia.

            * godziny pracy sekretariatu 8.30 - 16.30, 10.00 - 18.00