Dzięki hojności Rady Rodziców, która wspaniałomyślnie zasponsorowała wyjazd naszych skrzypków na Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Henryka Wieniawskiego do Poznania mieliśmy wspaniałą okazję posłuchać na żywo najlepszych skrzyków świata.

Dyrektor szkoły sklada serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za sfinansowanie wyjazdu. To sa środki wpłacane przez Rodziców na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Rady Rodziców. Zachęcamy do regularnych wpłat darowzn - umożlwi to bezpłatną organizację wielu podobnych przedsięwzięć.